← Науки про Землю (за листопад 2023 р.)

Бібліографія

Белоліпський В. О. Система організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах : наук.-метод. посіб. / Валерій Олександрович Белоліпський, Святослав Антонович Балюк, Микола Миколайович Полулях ; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН України ; за наук. ред. Валерій Олександрович Белоліпський. – Харків : Діса плюс, 2021. – 211 с. : іл., картосхеми, табл.

Анотація

Посібник ставить за мету розробку системи організаційних заходів з охорони ґрунтів на силових землях Північного Степу України на басейнових принципах. Складено паспорт умов природного потенціалу ґрунтів у басейні р. Айдар. Посібник рекомендовано науковцям, фахівцям землевпоряджуваних організацій та агрономічних служб агроформувань, викладачам та студентам аграрних навчальних закладів.