← Історія (за травень 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзнавч. часопис / Засновник Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т історії, політології і міжнар. Відносин ; гол. ред. Микола Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т. им. В. Стефаника, 2022. – № 35. – 221с.

Анотація

Програмними цілями видання є відтворення об’єктивної картини історичного минулого краю, ознайомлення громадськості з культурною спадщиною українського народу, аналіз суспільно-політичної ситуації в сучасній Україні.