← Мистецький простір (за травень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мистецька культура: історія, теорія, методологія : доп. та повідомл. X Міжнар. наук. конф., Львів, 18 листопада 2022 р. / Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника, Ін-т дослідж. бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред.- упоряд. Лариса Олегівна Купчинська, Ольга Павлівна Осадця ; відп. ред. Лідія Сніцарчук. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. С. Стефаника, 2022. – 271 с.

Анотація

Видання містить доповіді та повідомлення учасників Х Міжнародної наукової конференції, яка відбулась у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника 18 листопада 2022 р. Основна тематика : історичні, теоретичні та методологічні аспекти мистецької культури загалом та музичного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, театро- і кінознавства, музейництва зокрема. Розглядали також актуальні проблеми й історичні аспекти культурно-мистецьких процесів в Україні та світі. Для мистецтвознавців, культурологів, музикознавців, театрознавців, істориків, викладачів і студентів закладів вищої освіти.