← Екологія (за квітень 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна : всеукр. наук. зб. гірн.-геолог. профілю / Засновник Донец. нац. техн. ун-т ; гол. ред. І. Г. Сахно. – Донецьк : ДонНТУ, 2022. – № 1 (27) / 2 (28). – 144 с.

Анотація

У журналі представлені результати досліджень у галузі розвідки корисних копалин, геології, маркшейдерії, геодезії, геоінженерії, гірничої справи, будівництва шахт і підземних споруд. Журнал розрахований на фахівців гірничо-геологічної галузі, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.