← Соціологія (за квітень 2023 р.)

Бібліографія

Український соціум : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т економіки та прогнозування, Укр. ін-т соц. дослід. ім. О. Яременка, Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України ; гол. ред. О. М. Балакірєва. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2022. – № 4 (83). – 126 с.

Анотація

Дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності. Для науковців, спеціалістів у галузі соціології, економіки, соціальної психології, управління та політичних наук, працівників науково-дослідних установ, викладачів закладів вищої освіти, аспірантам, студентам, соціальнім та молодіжним працівникам, народним депутатам, державним службовцам.