← Філософія (за березень 2023 р.)

Бібліографія

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія : зб. наук. праць / Засновник Нац. авіаційний ун-т (м. Київ, Україна) ; гол. ред. Л. Г. Дротянко. – Київ : НАУ, 2022. – № 2 (36). – 133 с.

Анотація

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.