← Філософія (за лютий 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософські та методологічні проблеми права = Philosophical and methodological problems of law : наук. журн. / Засновник Нац. акад. внутрішніх справ України ; гол. ред. Н. В. Камінська. – Київ : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2022. – № 1 (23). – 115 с.

Анотація

Галузь та проблематика: Висвітлення філософських та методологічних проблем права.