← Технічні науки (за січень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретич. ж-л / Засновник НАН України ; гол. ред. А. Г. Наумовець. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 5.

Анотація

«Доповіді НАН України» публікують короткi повiдомлення про оригінальні і раніше не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення наукових співробітників НАН України та закладів вищої освіти України, представлені дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності.