← Технічні науки (за грудень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасні інформаційні та електронні технології = Современные информационные и электронные технологии = Modern information and electronic technologies : труди XXII Міжнар. наук.-практ. конф., 24-28 травня 2021 р., Україна, м. Одеса / Держ. ун-т "Одеська політехніка", Лодзінський техн. ун-т (Польща), Видавничий центр "Політехперіодика" ; гол. оргком. Геннадій Олександрович Оборський ; оргком. Олена Анатоліївна Тихонова, Д. В. Дмитришин, В. О. Піліпенко. – Одеса : Політехперіодика, 2021. – 85 с. : іл., табл.

 

Анотація

 У цьому журналі розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп’ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки.