← Персоналії (за грудень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові читання до 85-річчя від дня народження В'ячеслава Григоровича Михайлова - видатного вченого у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур : матеріали тез Наукової Інтернет-конф., 5 жовтня 2021 р., м. Вінниця / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; за ред. В. Ф. Камінський ; відп. за вип. А. О. Гмир ; редкол. О. І. Костенко, Н. М. Асанішвілі, О. З. Щербина. – Вінниця : Твори, 2021. – 259 с. : іл., табл.

Анотація

Подано науковий та життєвий шлях В.Г. Михайлова – видатного вченого у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур. Представлено теоретичні і прикладні засади селекції та насінництва польових культур. Розкрито важливі питання з генетичних основ селекції сільськогосподарських культур. Проаналізовано адаптивні технології вирощування польових культур. Розраховано на керівників і спеціалістів сільського господарства, наукових співробітників аграрного профілю, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.