← Література з фізичного виховання (за листопад 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Благій О. Л. Скринінг фізичного стану юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання : монографія / Олександра Леонідівна Благій, Олена Миколаївна Ярмак ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква : БНАУ, 2019. – 161 с.

Анотація

В монографії проаналізовано та узагальнено наукові підходи до оцінки показників фізичного стану юнаків, розглянуті сучасні системи моніторингу фізичного стану. На основі експериментальних даних обґрунтовано технологію скринінгу фізичного стану юнаків 15–17 років. Запропоновано автоматизовану скринінг – систему фізичного стану, яка передбачає поглиблену та експрес оцінку його рівнів у юнаків 15–17 років, а також містить теоретичні і практичні рекомендації, спрямовані на підвищення рівня фізичного стану. Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами педагогічного контролю фізичного стану юнаків.