← Мистецький простір (за жовтень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Фронтир в етнокультурному контексті. Одеські етнографічні читання : збірка наукових праць / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Фак. історії та філософії, Упр. культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одес. обл. держ. адм., Одес. історико-краєзнав. Музей ; наук. ред. В. Г. Кушнір ; редкол. В. К. Борисенко, Л. К. Вахніна, М. С. Глушко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. – 201 с.

Анотація

На сторінках видання розглядаються етнологічні підходи до вивчення кордону та фронтиру в сучасній науці, актуальні проблеми особливостей культури населення порубіжжя, пограниччя, міжетнічних взаємин в порубіжних регіонах, історії міграцій та мікроміграцій, переселень та питання трансформацій в культурі, особливостей традиційної культури, міжетнічних взаємин. Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл.