← Культурологія (за серпень 2022 р.)

Бібліографія

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. праць / Засновник НАПН України. Ін-т професійно-технічної освіти, Арт акад. суч. мист. ім. Сальвадора Далі ; гол. редкол. В. Ф. Орлов. – Київ : Тонар, 2021. – Вип. 17: Серія: Педагогічні науки. – 254 с.

Анотація

У збірнику друкуються статті педагогічної, науково-мистецької, дизайнерської та менеджерської спрямованості, із питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки, експериментальної роботи в закладах освіти тощо.