← Соціологія (за червень 2022 р.)

Бібліографія

Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация. Серія "Исторические науки" = Society. Document. Communication. A Series of "Historical science" : зб. наук. ст. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". Кафедра документознавства; Гол. ред. В. П. Коцур.– Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2022.– Вип. 14.– 322 с.

Анотація

У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень  у галузі документознавства, бібліотечної та  видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Окремо розміщуються повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя.