← Право (за червень 2022 р.)

Бібліографія

Держава і право. Серія Юридичні науки : зб. наук. пр. / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. І. О. Кресіна. – Київ : Юридична думка, 2021. – Вип. 90 .

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, порівняльного правознавства, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, космічного та інших галузей права.