← комп'ютерні системи (за травень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології = Optoelectronic information-power technologies : міжнар. наук.-тех. журн. / Засновник Вінниц. нац. техн. ун-т ; гол. ред. С. В. Павлов. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – № 2 (40). – 82 с.

Анотація

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.