← Філософія (за травень 2022 р.)

Бібліографія

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки : наук. журн. / Засновник Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Галина Киричук. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – Вип. 2 (90). – 187 с.

Анотація

«Вісник Житомирського державного університету» було засновано 1998 року, оскільки в північному регіоні України існувала нагальна потреба у науковому журналі такого типу. Саме спеціалізований журнал з педагогічних, філологічних, а пізніше і філософських наук мав сприяти розвитку науки в Поліському регіоні, обміну останніми досягненнями у сфері зазначених наук між науковцями Житомирщини та інших регіонів України.