← Технічні науки (за травень 2022 р.)

Бібліографія

Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 1 (93). – 427 с.

Анотація

Збірник наукових статей Вісник Національного університету водного господарства та природокористування є спеціалізованим періодичним науковим виданням в якому публікуються результати закінчених наукових досліджень за напрямками технічних, сільськогосподарських та економічних наук. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.