← Екологія (за травень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Аграрна наука Західного Полісся : зб. наук. пр. / Засновник Ін-т с.-г. Західного Полісся ; відп. ред. В. М. Польовий. – Рівне : О. Зень, 2021. – Вип. 5: Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. "Інноваційні технології в агровиробництві та природокористуванні: проблеми та перспективи". – 116 с.

Анотація

Висвітленні питання удобрення сільськогосподарських культур, інноваційні технології в рослинництві, екологічні проблеми землеробства, економіка землекористування, перспективні напрями розвитку машин для АПК.