← Право (за травень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Публічне управління і право: історія, теорія, практика : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; гол. ред. Валерій Васильович Кононенко. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – 96 с.

Анотація

Збірник наукових праць спрямований на дослідження найбільш актуальних і перспективних напрямків галузей знань «Публічне управління та адміністрування» та «Право»; забезпечення майданчика наукової комунікації між дослідниками-теоретиками та практиками; створення можливостей для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів для оприлюднення результатів досліджень та їх вільного поширення.