← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за травень 2022 р.)

Бібліографія

Чернов Борис Олексійович : біобібліогр. покажч. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; упоряд. О. І. Шкира, Л. В. Губар, Л. М. Забарило. – Київ : Міленіум, 2018. – 171 с. – (Наукова еліта Переяславщини).

Анотація

Видання створене з нагоди 80-річчя від дня народження українського вченого у галузі теорії і методології географії і краєзнавства, дидактики географії, кандидата педагогічних наук, професора , Заслуженого працівника освіти України, Почесного професора університету Б. О. Чернова. Дана книга стане у нагоді майбутнім магістрам з географії, а також й викладачам.