← Філософія (за березень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми філософії XX-XXI століть : навч. посіб. / Ігор Володимирович Карівець, Віктор Леонтійович Петрушенко, Світлана Михайлівна Повторева, Оксана Василівна Онищук, Олеся Василівна Паньків ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за заг. ред. Ігор Володимирович Карівець. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 237 с., [4] с. вкл. іл.

Анотація

Навчальний посібник ознайомлює читачів із основними напрямами філософських досліджень як ХХ ст., так і нового XXI ст., у різних царинах філософії: від метафізики до філософії науки та техніки, від етики до філософії свідомості та штучного інтелекту. Основна його мета – висвітлити конкретно-концептуальні підходи до вирішення філософських проблем континентальної та аналітичної філософії. Для студентів, аспірантів, викладачів, які цікавляться сучасними тенденціями в континентальній та аналітичній філософії, новими формулюваннями давніх філософських проблем та способами їх вирішення.