← Культурологія (за березень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Засновник Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт. ; відп. ред. В. Г. Чернявський. – Київ : НАОМА, 2021. – Вип. 30. – 129 с.

Анотація

У збірнику публікуються дослідницькі та науково-методичні праці, що висвітлюють питання художньої освіти, мистецько-освітньої практики, проблеми образотворчого мистецтва та архітектури, охорони й реставрації пам’яток архітектури, архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України, питання розвитку архітектури та житлового будівництва на сучасному етапі, а також проблеми українського станкового й монументального живопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Публікуються дослідження, що стосуються творчої, педагогічної й наукової діяльності відомих колишніх і сучасних митців.