← ЗНО, навчальна література (за лютий 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Жиленко І. Р. Медійні процеси XVII-XVIII століть : навч. посіб. / Ірина Рудольфівна Жиленко ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2021. – 188 с.

Анотація

Навчальний посібник охоплює медійні процеси ХVІІ–ХVІІІ століть –часів зародження перших друкованих видань і розвитку журналістики епохи Просвітництва на європейському й американському континентах. Видання вміщує інформацію про діяльність провідних письменників-журналістів, уривки з публіцистичних творів та наукових розвідок. Для студентів закладів вищої освіти напряму підготовки «Журналістика» і всіх, хто цікавиться питаннями історії медіа, публіцистики, реклами.