← ЗНО, навчальна література (за листопад 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Борисенко В. Д. Основи компютерного моделювання в інженерній діяльності : навч. посіб. / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко, І. В. Устенко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Швець В. М., 2016. – 276 с. : іл., табл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику розглянуті питання використання сучасних інформаційних технологій в комп’ютерному моделюванні різноманітних об’єктів, процесів і явищ. Він призначений для подальшого становлення та удосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців. Опанування студентами основ комп’ютерного моделювання та отримання досвіду їх практичного застосування дозволить їм з більшою ефективністю виконувати реальні проектні задачі.

Для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», може бути корисним студентам інших спеціальностей, які цікавляться питаннями комп’ютерного моделювання в своїх предметних галузях.