← Право (за лютий 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія юридична = Visnyk of the Lviv University Series Law : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. Т. Нор. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – Вип. 72. – 180 с.

Анотація

У «Віснику» опубліковано статті, що висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права України. Для викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, суду, правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів.