← Педагогіка (за листопад 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. Вип. 16(59). – Рівне : РДГУ, 2017.

Анотація

Збірник наукових праць містить статті з проблем та перспектив створення освітнього середовища у вищих навчальних закладах в контексті євроінтеграції, використання інноваційних освітніх технологій у вищій та професійній школах, вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки фахівців у системі професійної освіти. Матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних працівників, вчителів, викладачів та студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів.