← Історія (за січень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ukraina lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського : [зб. наук. пр.] / Засновник НАН України. Ін-т історії України ; гол. ред. Микола Федорович Котляр. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2021. – Т. 6. – 238 с.

Анотація

У наукових статтях та розвідках запропонованого читацькому загалу збірника розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської доби, а також важливе коло проблем, пов’язаних з ґенезою поліетнічної держави епохи пізнього середньовіччя – початку нового часу – Великого князівства Литовського. Зацікавлений читач знайде у них авторське бачення відповідей на широке коло проблем, що досліджуються вперше або по-новому оцінюються, а також познайомиться з важливими джерелами, які вперше вводяться до наукового обігу. Для істориків-литуаністів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України та Великого князівства Литовського.