← Релігієзнавство (за січень 2022 р.)

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство = NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies : наук. журн. / Засновник Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; гол. ред. Марина Ткачук. – Київ : НаУКМА, 2021. – Т. 7. – 91 с.

Анотація

Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики: методологічні проблеми історико-філософського пізнання; філософська думка на українських теренах (історія та сьогодення); історія вітчизняної духовно-академічної та університетської філософії; історія світової філософії; сучасна світова філософія (основні тенденції, актуальні проблеми, перспективи розвитку); академічне релігієзнавство. Журнал здійснює першодруки таких типів матеріалів: дослідницькі статті, позначені науковою новизною; впорядковані й супроводжені вступними статтями архівні документи з історії філософської та богословської думки на українських теренах; супроводжені науковим коментарем матеріали з рукописної спадщини мислителів, діяльність яких дотична до профілю і тематики журналу; рецензії на нові монографії, відповідні профілю і тематиці журналу; бібліографічні огляди, що містять короткий опис видань, відповідних профілю і тематиці журналу; огляди наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА.