← комп'ютерні системи (за січень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Інформатика та моделювання : зб. наук. пр. / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (5). – 154 с.

Анотація

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.