← Мистецький простір (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. / КЗПСО "Мистецька школа № 1 ім. Е. Г. Гілельса м. Одеси" ; відп. ред. Марина Володимирівна Русяєва ; редкол. С. В. Жаворонкіна, Е. В. Пермінова, Д. С. Хало. – Одеса : Назарчук С. Л., 2020. – 459 с. : іл., табл.

Анотація

У збірнику матеріалів представлені експериментальні дослідження науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів як узагальнений матеріал питань домінанти суттєвих проблем сучасного сценічного мистецтва у творчих процесах митців, їх надбання та досвід як художньо-естетичні цінності.