← ЗНО, навчальна література (за листопад 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Парубець О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Олена Миколаївна Парубець, Валерій Петрович Ільчук, Дмитро Олександрович Сугоняко ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Брагинець О. В., 2020. – 344 с. : схеми, табл.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні, методологічні та прикладні аспекти становлення, функціонування та перспективи розвитку місцевих фінансів України. Особлива увага зосереджена на питаннях впливу реформи фінансової децентралізації на складові елементи системи місцевих фінансів; забезпечення прозорості місцевих бюджетів та розвитку партисипативного бюджетування в умовах формування громадського суспільства. Може бути корисним для аспірантів, науковців, представників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників об’єднаних територіальних громад та усіх зацікавлених осіб.