← Персоналії (за листопад 2021 р.)

Бібліографія

Довгий С. О. Корифеї математичної думки = Leading figures in mathematics : видатні математики світу / Станіслав Олексійович Довгий, Дмитро Володимирович Королюк ; Нац. центр "Мала академія наук України". – Київ : Нац. центр "Мала академія наук України", 2021. – 131 с. : іл., портр.

Анотація

У книзі пропонується короткий опис життя і творчості найвидатніших вчених-математиків, що справили суттєвий вплив на розвиток науки і створення наукової картини світу, Видання передусім спрямоване на залучення уваги молодих дослідників і їхніх наставників, які мають цікавість до природничих наук.