← Економіка (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Облік і фінанси = Accounting & Finance : наук.-виробнич. журн. / Засновник Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" ; гол. ред. В. М. Жук. – Київ : Ін-т обліку і фінансів, 2021. – № 2 (92) .

Анотація

В журналі публікуються актуальні нормативні документи, державні програми фінансування АПК, коментарі, відповіді на питання, підготовлені як фахівцями міністерств і відомств так і професіоналами-практиками, які є членами Федерації.