← Мистецький простір (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів : матеріали Всеукр. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів, Київ, 22 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т театру і кіно ; упоряд. та наук. ред. Наталія Петрівна Донченко ; редкол. Ірина Віталіївна Іващенко, Марина Геннадіївна Татаренко, Наталія Петрівна Донченко. – Київ : КНУКіМ, 2021. – 193 с.

Анотація

У науковому збірнику представлені експериментальні дослідження науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та магістрантів як узагальнений матеріал питань домінанти суттєвих проблем сучасного сценічного мистецтва у творчих процесах митців, їх надбання та досвід як художньо-естетичні цінності.