ЕЛЕКТРОННІ КАТАЛОГИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

м. Київ

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого (м. Київ)

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (м. Київ)

Національна історична бібліотека України (м. Київ)

Національна наукова медична бібліотека (м. Київ)

Національна бібліотека України для дітей

Публічна бібліотека імені Лесі Українки (м. Київ)

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

Бібліотека національного університету "Києво-Могилянська академія"

Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ»

Бібліотека Київського університету права НАН України

Наукова бібліотека НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ)

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) (м. Київ)

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)

Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Вінницька обласна наукова медична бібліотека

Науково-технічна бібліотека Вінницького НТУ

Дніпро: Центральна державна науково-технічна библиотека гірничо-металургійного комплексу України)

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Краматорська мiська публiчна бiблiотека 

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Ужгород)

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 

Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. I.Франка

Кiровоградська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. Д.I.Чижевського 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького

Наукова бібліотека СНУ імені Володимира Даля (м. Луганськ)

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Науково-технічна бібліотека Національного університету (м. Львів)

Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека

Полтавська обласна універсальна бібліотека імені І. П. Котляревського

Рівненська державна обласна бібліотека

Тернопіль: Науково-технічна бібліотека ТДТУ імені Івана Пулюя

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

Одеса

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Наукова бібліотека Національного університету “Одеської юридичної академії”

Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету (НТБ ОНПУ)

Бібліотека Одеської національної академії харчових технологій

Бібліотека Одеського державного економічного університету

Бібліотечний фонд Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики

Створено: 02.02.2007
Оновлено: 04.01.2022
Переглядів: 20309
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.