← Економіка (за липень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Регіональна економіка та управління : наук.-практ. журн. / Засновник ГО "Східноукраїнський ін-т економіки та управління". – Запоріжжя : [б.в.], 2020. – № 4 (30). – 145 с.

Анотація

Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» це фахове науково-практичне видання, у якому висвітлюються такі теоретичні та прикладні питання: формування і реалізація державної регіональної політики в Україні, проблеми соціально-економічного життя регіонів, їх територіального розвитку, природокористування та екологічної безпеки, соціальної політики, транскордонного співробітництва, фінансів і банківської справи.