← Економіка (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка : наук. журн. / Засновник Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – Т. 25, вип. 6 (85). – 133 с.

Анотація

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світове господарство і міжнародні економічні відносини, економіка та управління національним господарством, економіка та управління підприємствами, розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.