← Економіка (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Запоріз. нац. ун-т ; гол. ред. А. В. Череп. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – Вип. № 1 (49). – 142 с.

Анотація

Головною метою збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» є створення сприятливих умов для розвитку економічної науки в контексті сучасних мікро- та макроперетворень шляхом висвітлення результатів оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Основні проблемні питання, які розглядаються у збірнику, стосуються економіки та управління підприємствами, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій в економіці, теоретико-прикладних аспектів економічних процесів в Україні та світі, фінансів та грошового обігу, економіки праці та управління персоналом, маркетингу та фінансово-економічної безпеки.