← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Демешко І. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / І. М. Демешко. – 2-е вид., випр. і доп. – Кіровоград : [Александрова М. В.], 2016. – 300 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності. Враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах теорії мовної комунікації, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності. Матеріал викладено у взаємозв’язку теорії та практики інформаційно-аналітичної діяльності, мовної комунікації і структуровано за відповідними блоками. Подано плани-завдання практичних занять із вправами для самостійного опрацювання в межах змістового модуля, завдання для самостійної роботи, запитання і завдання для самоконтролю, короткий термінологічний словник, законодавчі акти, базова та допоміжна література.

Адресовано широкому колу лінгвістів – викладачам, магістрантам, студентам старших курсів, учителям-словесникам. Прислужиться усім, хто цікавиться аналітикою й прагне удосконалити навички ефективного спілкування.