← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Біла Т. Я. Математичне моделювання електромеханічних систем : навч. посіб. / Т. Я. Біла, В. В. Стаценко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2016. – 399 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

В навчальному посібнику викладені методологія теорії моделювання, математичні моделі основних компонентів електромеханічних систем, методи їх вирішення за допомогою прикладного пакету програм MatLab+SimuLink. Представлені основні положення, підходи та алгоритми формування математичних моделей на основі методу електроаналогій, а також експериментальні методи побудови математичних моделей. В кожному розділі наведені приклади вирішення практичних задач з використанням методів математичного моделювання та контрольні питання.

Посібник розрахований на студентів електромеханічних, електроенергетичних та електротехнічних спеціальностей і може бути корисним науковцям та інженерно-технічним працівникам відповідних галузей промисловості.