← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Світленко Сергій Іванович (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; уклад. і авт. вступ. ст. О. Б. Шляхов. – Дніпро : Грані, 2017. – 212 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Біобібліографічний покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, декану історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара С. І. Світленку. Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний та видовий покажчики наукових, навчально-методичних і публіцистичних праць ученого.

Видання розраховане на науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.