← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Професор Свєженцов Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1968-2007 роки / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; Ін-т біотехнології та здоров’я тварин ; уклад.: А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, С. С. Бущук та ін. ; наук. ред. С. Г. Піщан. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 101 с. : портр. – (Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ ; вип. 5).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідну, педагогічну, організаційну та громадську діяльність відомого вченого у галузі тваринництва, професора, доктора сільськогосподарських наук Анатолія Івановича Свєженцова. Відображено основні надбання його наукової діяльності, висвітлена роль в організації наукової школи «Оптимізація нормованої годівлі продуктивних тварин», досліджень з обґрунтування, розробки і впровадження теорії нормованої годівлі, використання нетрадиційних кормів. Покажчик надає відомості про наукову діяльність вченого за період з 1968 по 2007 роки, пропонує спогади учнів професора Свєженцова А. І. Науковий доробок вченого – 269 науково-методичних праць, у тому числі монографії, навчальні посібники, довідники, авторські свідоцтва та патенти на винаходи, які визнані в Україні та світі.

Видання розраховане на науковців та фахівців, аспірантів, магістрів, викладачів і студентів аграрних ВНЗ, працівників бібліотечних установ, дослідників історії аграрної освіти та науки.