← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Петруша Євген Захарович : біобібліогр. покажч. наук. праць (1967-2015) / Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка ; упоряд.: Є. З. Петруша, С. А. Нагорний ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська ; ред. Л. І. Саєнко ; передм. О. А. Науменка. – Вид. 2-е, допов. – Харьків, 2016. – 63 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У виданні зібрані матеріали про життєвий шлях і науковий доробок доктора сільськогосподарських наук, професора Євгена Захаровича Петруші (1938-2015) – перелік праць та світлини.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться сільським господарством, тваринництвом, дослідженням технології машинного доїння корів та технологією виробництва продуктів тваринництва.