← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за вересень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Юрій Миколайович Оборотов : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» ; Наук. б-ка ; уклад.: С. І. Єленич, Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, М. М. Солодухіна, Г. О. Ульянова. – Одеса : Юридична література, 2016. – 99 с. : фот. – (Вчені Національного університету «Одеська юридична академія» ; вип. 24).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі загальнотеоретичної юриспруденції, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, завідувача кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія» Юрія Миколайовича Оборотова. Підготовка видання проводилася за фондами бібліотеки НУ ОЮА, електронними каталогами бібліотек України та зарубіжжя. Матеріал розділів розташований за хронологією публікацій та алфавітом, у межах року представлено спочатку книги, потім – статті із книг, збірників, журналів. Бібліографічні описи супроводжуються цитатами з текстів публікацій та анотаціями. Повнотекстові версії документів, включених до покажчика, містять посилання на адреси сайтів, де їх можна знайти, використовуючи пошукову систему.

Для науковців, широкого загалу читачів.