← Енциклопедії, довідники (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Михайлов В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посіб. для геол. та гірничих спец. ВНЗ / В. А. Михайлов, М. М. Курило. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 527 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Викладено основні терміни і поняття економічної геології. Розглянуто загальногеологічні терміни і поняття, основні породоутворювальні та рудні мінерали, терміни і поняття, які стосуються геологорозвідувальних робіт, металічних, неметалічних і горючих корисних копалин, питань екології, гідрогеології та інженерної геології, геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, основні економічні терміни.

Розраховано на студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.