← Енциклопедії, довідники (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" ПУЕТ /Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; уклад. Н. С. Сухачева. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 295 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки праці містить широковживану та спеціалізовану термінологію, що знаходить широке застосування в сучасній англійській мові.

Мета словника-допомогти студентам економічних спеціальностей удосконалити професійну мовну компетенцію, сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі сучасної економіки й менеджменту.