← Євроінтеграція (за червень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Досвід країн Європейського Союзу щодо протидії злочинам, пов'язаним з корупцією, та захисту фінансових інтересів держави : аналітичний огляд / Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (Київ), Нац. акад. внутрішніх справ; упоряд. І. Кржечковськис, В. В. Тацієнко,                С. С.Чернявський. – Київ : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2016. – 276 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Аналітичний огляд містить міжнародні та національні законодавчі й інші нормативно-правові акти, що регламентують протидію корупції та запобігання її виявам. Розглянуто приклади зарубіжного досвіду розслідування фінансових злочинів, пов’язаних із корупцією. Наведено практики видкриття фактів використання альтернативних банківських платформ як засобу виведення активів. Висвітлено повноваження спеціальних правоохоронних органів деяких європейських країн з протидії корупційним злочинам.

Для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників правоохоронних органів та інших фахівців у галузі юриспруденції.