← Євроінтеграція (за червень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; за ред.                              О. М. Балакірєва. – Київ : Ін-т економ. та прогнозув., 2016.– 139 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Узагальнено міжнародний досвід щодо формування державної політики стосовно ВПО та підходів до оцінки їх інтеграції й адаптації. Розглянуто функції й можливості державних органів влади, органів місцевого самоврядування, приватного та громадського секторів, сільських громад у цих процесах в Україні. Визначено прояви та чинники соціального відтворення серед переселенців. Проаналізовано співвідношення різних форм соціального капіталу ВПО в Україні та обгрунтовано детермінанти їх успішної локальної інтеграції. Встановлено очікування представників приймаючих громад стосовно переселенців, проаналізовано основні ціннісні розбіжності ВПО та представників приймаючих громад. Запропоновано комплекс практичних рекомендацій щодо доцільних напрямів державної політики з адаптації та інтеграції ВПО в Україні.

Матеріали доповіді будуть корисними для працівників державних органів управління, науковців і тих, хто формує політику, спрямовану на облаштування ВПО в Україні, цікавиться оцінками результатів їх адаптації й інтеграції у приймаючих громадах.