← Література з питань медицини (за липень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

 Сілкіна Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології : навч. посіб. / Юлія Валеріївна Сілкіна, Микола Петрович Веропотвелян, Наталія Олександрівна Данкович ; за заг. ред. і передм. Юрій Богданович Чайковський. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 206 с. : іл.

Анотація

У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної ембріології, викладений відповідно до програми навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія». Обсяг матеріалу стосовно спадкових вад та основ тератології відповідає навчальній програмі з патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є матеріал, який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків скринінгових обстежень.

Призначений для студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також для викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків, спеціалістів з пренатальної діагностики та інших.